Proč SURVEY CZ

06.01.2012 13:32

Produkty

Pojištění podnikatelů:

 • pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (povinné ručení)
 • živelné pojištění
 • pojištění pro případ odcizení krádeží vloupáním, přepadením a poškození (vandalismus)
 • pojištění požárního přerušení provozu – pojištění strojů a strojních zařízení
 • pojištění stavebních a montážních rizik
 • pojištění elektronických zařízení
 • pojištění rizikových pohledávek
 • pojištění odpovědnosti za škodu
 • pojištění věcí na všechna rizika
 • pojištění motorových vozidel
 • cestovní pojištění
 • pojištění skla
 • pojištění odpovědnosti vedoucích pracovníků
 • pojištění výstav
 • pojištění právní ochrany
 • finanční pojištění
 • pojištění ztráty finanční způsobilosti dopravce
 • pojištění obecné ceny vozidla
 • další včetně specifických druhů pojištění

Pojištění občanů:

 • pojištění povinného ručení provozu vozidla
 • pojištění nemovitosti
 • pojištění stavby
 • pojištění domácnosti
 • pojištění odpovědnosti
 • pojištění majetku
 • pojištění právní ochrany 
 • pojištění cestovní

Životní pojištění a penzijní připojištění

 • kapitálové životní a úrazové pojištění s možností daňových úlev
 • penzijní připojištění se státním příspěvkem
 • životní pojištění zaměstnanců
 • penzijní připojištění zaměstnanců

Stavební spoření

 • spoření
 • úvěry

Hypoteční úvěry

 • úvěry
 • refinancování
 • poradenství

Správa a servis pojištění

Během trvání pojištění je třeba neustále dbát na jeho aktualizaci (výpovědi a dodatky pojistných smluv) podle skutečného stavu majetku a měnících se rizik, současně pak kontrolovat úplnost a včasnost plateb pojistného.

Flexibilně reagujeme na aktuální potřeby a požadavky klientů:

 • projednáváme změny pojistných smluv v souvislosti se změnami majetku podmínkami pojištění, rozšiřování činnosti aj.
 • připravujeme dodatky a výpovědi pojistných smluv
 • na žádost klienta kontrolujeme úplnost a včasnost plateb pojistného

Zabezpečení likvidace pojistných událostí

Nedílnou součástí našich služeb je aktivní pomoc klientům při vyřizování škod a dohled nad objektivním zhodnocením výše škody.

Asistujeme při řešení pojistných událostí vzniklých ze všech druhů pojištění sjednávaných prostřednictvím naší společnosti k úplné spokojenosti našich klientů. Průběžně sledujeme stav likvidace pojistných událostí – klient má tedy možnost kdykoliv zjistit její aktuální stav.

Postup při řešení likvidace pojistné události:

 • klient uvědomí naši společnost o vzniku pojistné události
 • vyplníme s klientem hlášení pojistné události a spolu s potřebnými doklady předáme pojistiteli
 • dle potřeby zajistíme prohlídku škody likvidátorem příslušné pojišťovny, u škod většího rozsahu se prohlídky účastní rovněž náš zástupce
 • spolupracujeme s klientem při shromažďování potřebných podkladů pro zdokumentování příčiny a rozsahu pojistné události, které pak předáváme pojistiteli
 • sledujeme, zda jsou pojistné škody také následně klientovi řádně proplaceny

Poradenská činnost

 • poskytujeme poradenství ve všech oblastech pojišťovnictví
 • poskytujeme poradenství ve finančních produktech (stavební spoření, penzijní připojištění, leasing)
 • spolupracujeme se specialisty v oblasti práva
 • spolupracujeme se soudními znalci
 • objektivně a pravidelně informujeme o situaci na pojistném trhu a o nových produktech
 • informujeme o změnách legislativy