U

Ušlé nájemné

nájemné, kterého by bylo dosaženo během doby, po kterou trvalo přerušení provozu

Uzamčený prostor pojištění

stavebně ohraničený prostor,který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře a který má řádně zevnitř uzavřena všechna okna a zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory.