Úrazové pojištění

  • pojistný produkt, který kryje rizika úrazu.
  • nechrání před upadnutím na ledu nebo při úrazu z automobilové nehody, ale pomáhá zmírnit finanční důsledky
  • úrazy jsou velice časté hlavně u starších občanů, mladistvých a dětí.
  • úraz může zkomplikovat život kvůli poklesu příjmu v době léčby úrazu

Pojištění úrazů obecně

Úrazové pojištění managerů

Skupinové rizikové pojištění