Úrazové pojištění managerů

Pojištění, které poskytuje nadstandardní odškodnění zaměstnavateli i zaměstnanci (příp. jeho rodině) v případě vážného onemocnění nebo úmrtí klíčového zaměstnance. Pojištění kryje

  • denní odškodné za hospitalizaci
  • odškodné za chirurgický zákrok
  • v případě úmrtí manažera vyplácíme rodině několikanásobek jeho ročního příjmu
  • zvýšené náklady zaměstnavatele v případě delší hospitalizace manažera
  • náklady na „executive search” v případě úrazové smrti nebo vážného postižení manažera
  •  

Jedna z možností pojištění

Pojistné krytí                         Pojistná částka             Příjemce pojistného plnění

Smrt následkem úrazu                       5 mil.Kč              obmyšlené osoby – rodina, apod.

Trvalé poškození úrazem                   5 mil. Kč              pojištěný

Smrt následkem úrazu                    500 tis.Kč              zaměstnavatel

Závažné trvalé poškození úrazem     500 tis.Kč              zaměstnavatel 

Denní odškodné při hospitalizaci

(úrazem), od 1. dne                            2 tis.Kč              pojištěný 

Chirurgický zákrok z důvodu úrazu  200 tis. Kč              pojištěný 

Denní odškodné při hospitalizaci

(úrazem), od 14. dne                         2 tis. Kč              zaměstnavatel