Zdravotní pojištění

Smysl spočívá v tom, že v případě nemoci či úrazu, je uznána pracovní neschopnost nebo vyvolána nutnost pobývat v nemocnici, pojišťovna vyplácí ve smlouvě sjednané plnění. Pojištění má za cíl ochránit před ztrátou příjmu způsobenou pracovní neschopností. Pojištění je dobrovolné, sjednává se nad rámec nemocenského pojištění, které řídí stát.

Co lze v rámci zdravotního pojištění pojistit?

  • Pracovní neschopnost (následkem úrazu i nemoci)
  • Pobyt v nemocnici (následkem úrazu i nemoci)
  • Nadstandardní vybavení v nemocnici
  • Stomatologické výkony
  • Nemoc
  • Invaliditu následkem nemoci
  • Závažná onemocnění

Pojištění při hospitalizaci