AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku

AIG Europe Limited patří k největším světovým společnostem v oblasti neživotního pojištění. Ve 160 zemích pečujeme o více než 45 milionů klientů z řad jednotlivců, středních i velkých mezinárodních podniků. Zaměřujeme se na poskytování průmyslového a individuálního pojištění, našim klientům dáváme možnost řídit prakticky jakékoliv riziko. Vysoká kvalita poskytovaných služeb je podpořena devadesátiletou zkušeností z oboru, rozsáhlou nabídkou produktů a služeb, stabilní finanční silou a důkladnou likvidací pojistných událostí. Náš tým 40 000 zaměstnanců disponuje globálním nadhledem s důkladnou znalostí regionů, ve kterých působí. Dokážeme proto inovativně řešit problémy a hledat nová řešení, protože nechceme pojištění jen prodávat, ale postarat se o Vás, pokud se Vám stane něco nepříjemného.