UNIQA pojišťovna a.s.

 

UNIQA zahájila svoji činnost v roce 1993. Jako držitel univerzální pojišťovací licence si vytvořila široké portfolio pojistných produktů pokrývající všechny segmenty českého trhu pojištění osob a majetku, fyzických i právnických osob.

Spoluzakladatelem a hlavním akcionářem UNIQA pojišťovny s podílem 83,33 % je největší rakouská pojišťovací skupina UNIQA.

Druhým akcionářem UNIQA pojišťovny je Evropská banka pro obnovu a rozvoj EBRD, která se účastnila navýšení základního jmění na 480 mil. Kč, a získala tak podíl ve výši 16,67 %.

Díky silnému kapitálovému zázemí a dlouholeté zkušenosti zahraničního partnera se UNIQA velmi rychle stala stabilním pojišťovacím ústavem na českém trhu. Od dob svého vzniku se počáteční jmění společnosti několinásobně navýšilo, dnes činí 480 miliónů korun. Síť více než 90 poboček řízených 6 regionálními ředitelstvími zabezpečuje intenzivní servis pro zákazníky na celém území České republiky.
Ratingová agentura Standard & Poor´s potvrdila i v roce 2006 UNIQA pojišťovně rating finanční síly BBBpi. Ve svém hodnocení poukazuje zejména na vynikající skladbu aktiv pojišťovny, silnou solventnost a velmi dobré hospodářské výsledky. Od roku 2000 UNIQA pojišťovna každoročně obhájila udělovaný rating BBBpi.