Služby pojištění

Posouzení a ocenění pojistných rizik

 

     Každému pojistnému programu by mělo  přecházet  posouzení  a ocenění pojistných rizik, která mohou společnost ohrozit.

 

     Schéma procesu posouzení a ocenění rizik:

 

  • Identifikování klíčových rizik ovlivňujících společnost ( např. škody na majetku, přerušení činnosti, lidské zdroje, pohledávky, duševní vlastnictví, atd.)
  • Shromáždění informací spojených s riziky společnosti ( míra vystavení škodám, obchodní strategie, analýza předchozích škod, porovnání s obdobnými společnostmi, finanční analýza )
  • Určení kritéria rizikového potenciálu ( závažnost škod, pravděpodobnost vzniku, finanční dopad, četnost a intenzita )

                                                              

Analýza stávajícího pojištění

 

     Analýza stávajících pojištění bývá velmi často impulsem k novému uspořádání pojistného programu klienta. V případě, že analýza je  prováděna  jako  součást  komplexních  služeb  vedoucích k uzavření pojistné smlouvy naším prostřednictvím se jedná o službu bezplatnou.

 

     základní analýza  –  rozbor samotných pojistných smluv

 

     komplexní analýza – celkové posouzení pojistné ochrany, prověření pojistných částek