Pro vyplnění formuláře pojištění zvířat kliknětete

Pojištění zvířat

V dnešní době, kdy se rapidně zlešila péče o naše domácí mazlíky tím že se začali požívat humalní postupy medicíny ve veterinární peči se zkvalitnil život našich čtyřnohých přátel. Ruku v ruce s tím se ale zvedají náklady na jejich zdraví. 

My lidé máme pojištění, proč ale nepořídit psům a kočkám stejný konfort a tím i ušetřit za jinak drahé operace nebo jiné ošetření u veterináře?

 

Pojištění nákladů na veterinární péči

Pojištění se vztahuje na nutné, neodkladné a účelně vynaložené náklady na:

  • veterinární výkony,
  • použitý materiál,
  • nutnou hospitalizaci,
  • předepsanou medikaci (s výjimkou homeopatických přípravků a léčiv).

Pojištění se sjednává s čekací dobou v délce trvání 3 (tří) kalendářních dnů na náklady vzniklé v příčinné souvislosti s úrazem chovaného psa a 30 (třicet) kalendářních dnů na náklady vzniklé v příčinné souvislosti s akutní nemoci psa.

Pojištění odpovědnosti za škodu z držby psa

Pojištění nelze sjednat samostatně - pouze v kombinaci s Pojištěním nákladů na veterinární péči.

Pojištění se vztahuje na občanskou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou psem, za kterou odpovídá jako vlastník nebo opatrovatel. Pojistná ochrana zahrnuje i způsobenou finanční škodu, pokud má tato škoda původ ve škodě na zdraví nebo na věci. Spolupojištěnou osobou je také opatrovatel zvířete, kterému vlastník zvíře svěřil k opatrování na přechodnou dobu.

Pojištění se sjednává s těmito limity pojistného plnění: pro škodu na zdraví 500 000 Kč, pro škodu na věci 250 000 Kč a pro finanční škodu 120 000 Kč.

Závody, soutěže

Odchylně od čl. 10, odst. 1f) ZPPLVP 1/07 lze pojištění sjednat i pro případ nákladů veterinární léčby vzniklých při závodech a soutěžích psů, vč. přípravy na ně - přirážka 15% k základnímu ročnímu pojistnému.

 

 

 

Pro vyplnění formuláře pojištění zvířat kliknětete

 

Diskusní téma: Pojištění zvířat

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek