J

Jednorázové pojistné

pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno

Jiná majetková škoda

jakákoliv škoda vyplývající ze škod usmrcením, na zdraví nebo na věci, zejména ztráta na výdělku a ušlý zisk

Jiný majetek

práva a jiné majetkové hodnoty, se kterými lze disponovat