K

Kapitálová hodnota pojistného

hodnota pojištění k určitému časovému okamžiku ( např. ke dni zrušení smlouvy ).

Krátkodobé pojištění

Pojištění, sjenané na dobu kratší než jeden rok