M

Malus

přirážka ( zvýšení ) na pojistném

Mimořádné pojistné

pojistné,placené v průběhu trvání pojištění nad rámec běžného nebo jednorázového pojistného