Cestovní pojištění

 • Pro cesty do zahraničí s vyloučením rizika značných starostí a finančních obtíží v případě neočekávaných událostí.
 • Kompletní nabídka cestovního pojištění umožňuje vycestovat do zahraničí s vědomím jistoty zabezpečení pro případ náhlého onemocnění, úrazu, ztráty zavazadel nebo způsobení škody třetí osobě
 • Možnost pomoci prostřednictvím asistenční společnosti

Cestovní pojištění lze sjednat několika způsoby:

 • základní pojištění, tedy léčebné výlohy cestovního pojištění
 • léčebné výlohy a balíček různých připojištění

Možná připojištění:

 

Připojištění Pojistné riziko
úrazové připojištění smrt úrazem, trvalé následky úrazu, denní odškodné
připojištění zavazadel ztráta, zničení, poškození zavazadel - se stanoveným limitem plnění na 1 zavazadlo
připojištění odpovědnosti odpovědnost za škody, které způsobí pojištěný třetí osobě či osobám na majetku či na zdraví
připojištění storna cesty náhrada stornovacích poplatků, které požaduje cestovní kancelář při zrušení cesty, když má pojištěný oprávněný důvod, že nemůže odjet

Z pojištění se poskytuje

 • úhrada nezbytných nákladů pojištěného na ošetření, kterému se během pojistné doby byl nucen podrobit v důsledku úrazu či nemoci. Nezbytné náklady na ošetření jsou náklady z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění.
 • náklady na ošetření jsou výdaje na nezbytnou péči související s úrazem nebo nemocí včetně diagnostických postupů, které s nimi bezprostředně souvisejí a jsou lékařem předepsané.

Jsou-li sjednány léčebné výlohy může být hrazeno například:

 • lékařské ošetření
 • pobyt v nemocnici
 • léky předepsané lékařem v souvislosti s pojistnou událostí
 • přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení
 • náklady repatriace pojištěného, případně jeho tělesných ostatků