Pojištění pořizovací ceny vozidla

Výše rozdílu mezi pořizovací cenou vozidla a cenou v době nehody ( totální škody ) může být v době trvání pojištění (36 měsíců ) více než 50%. Nezáleží na tom, zda se kupuje auto za hotové nebo na leasing. Pojistné plnění dostane přímo pojistník , a to i v případě pořízení auta na leasing. Pojištěním se získá jistota ve chvíli  kdy :vozidlo je odcizeno a do 30 kalendářních dnů od odcizení není nalezeno nebo náklady na opravu vozidla, poškozeného v souvislosti se škodní událostí, přesáhnou obecnou cenu vozidla( cena vozu v okamžiku škodné události ) případně škoda na - vozidle je řešena primárním pojistitelem (pojišťovna, u které je uzavřeno havarijní pojištění) jako „totální škoda“.Samozřejmě , že pojistit není možné všechna auta. Využít lez této možnosti u vozidel

  • s platným technickým průkazem
  • s registrační značkou (SPZ)
  • s uzavřeným havarijním pojištěním (KASKO)
  • nových
  • ojetých - ke dni uzavření pojistné smlouvy neuplynulo více než 10 let od data jeho první registrace
    naopak nelze takto pojistit  vozidlo, jehož celková hmotnost překračuje 3 500 kg nebo nová cena přesahuje částku 2 000 000 Kč (včetně DPH) případně vozidla autopůjčovny, taxislužbu nebo přepravy osob za úplatu a také vozidla autoškol nebo sloužící pro výcvik řidičů

 Výše pojistného (za 36 měsíců )

 Cena vozidla

Základní  s pojištěním spoluúčasti ( Kč ) Limit pojistného plnění ( Kč )
 0 - 700 000 Kč 12 000 15 000 500 000
 700 000 -1 000 000 Kč 15 000 19 000 600 000
1100 000-1 500 000 Kč 18 000 23 000 700 000
1 500 000-2 000 000 Kč 24 000 29 000 800 000