Pojištění právní ochrany

Řidiče

Pojištění právní ochrany pro řidiče vozidla je určeno pro osoby, které často řídí vozidla různého druhu, vozidla svého zaměstnavatele, vozidla svého obchodního partnera, drážní vozidla, vozidla z autopůjčovny a jiná vozidla. Pojištěnou osobou je tedy řidič uvedený v pojistné smlouvě a předmětem pojištění je prosazování jeho právních zájmů při událostech, které souvisejí s řízením vozidla. Tento produkt je určen především pro řidiče dopravních firem a pro řidiče-zaměstnance, kteří při výkonu svého zaměstnání řídí služební vozidla. Pojištění právní ochrany pro řidiče vozidla ve výše naznačeném rozsahu stojí 1.200 Kč ročně pro 1 osobu.
V případě sjednání tohoto pojištění současně s pojištěním právní ochrany v pracovněprávních sporech, s pojištěním právní ochrany rodiny nebo s kombinovaným pojištěním Rodina STANDARD, lze pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel pořídit za výhodnějších finančních podmínek.
Pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel se nevztahuje na události, které nastaly:

 • při řízení vozidla bez platného osvědčení o technickém průkazu,
 • při řízení bez příslušného platného řidičského oprávnění,
 • při řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,
 • při aktivní účasti na motoristických sportovních závodech včetně tréninkových jízd.

Pojištění pro řidiče vozidla se vztahuje pouze na osobu řidiče, a proto právní ochranu nelze také použít u událostí, které se přímo týkají samotného vozidla nebo přepravovaného nákladu. Právní ochrana se poskytuje při událostech, jež nastaly při řízení vozidel ve státech Evropské unie a ostatních evropských státech s výjimkou zemí bývalého Sovětského svazu nepatřících do Evropské unie a Turecka a které podléhají pravomoci soudu příslušného státu. Proto si ho sjednávají zejména řidiči firem provozující mezinárodní dopravu.

Vlastníka vozidla

Pojištění právní ochrany pro vlastníka vozidla pomáhá jak samotnému vlastníkovi vozidla, tak všem osobám, které toto vozidlo oprávněně užívají.Pojištěnými osobami jsou

 • vlastník, provozovatel a nájemce pojištěného vozidla,
 • každý oprávněný řidič pojištěného vozidla,
 • všichni cestující oprávněně přepravovaní v pojištěném vozidle.

Pojištěnými osobami jsou tedy jak vlastník vozidla, tak celá posádka vozidla, pokud je oprávněna toto vozidlo užívat. Pojištěné osoby mají právo na právní ochranu pouze při událostech, které jim vzniknou v souvislosti s pojištěným vozidlem. Pojištění právní ochrany pro vlastníka vozidla v komplexním rozsahu právní ochrany činí ročně 2.300 Kč za jeden osobní automobil do 1350 ccm, 2.600 Kč za osobní automobil nad 1350 ccm, za nákladní automobil od 3.700 Kč do 4.700 Kč apod.
Toto pojištění je vhodné pro každé vozidlo, ať je používané při podnikání nebo v soukromém životě, a je tím důležitější, čím více se s vozidlem jezdí. Sjednávají si ho jak starostliví otcové rodin (jedná se o zabezpečení pro všechny členy rodiny), tak dopravní firmy (řešení mnoha sporů souvisejících s pojištěnými vozidly a také sporů řidičů, vymáhání náhrady škody včetně ušlého zisku od viníků dopravních nehod, a to i v zahraničí apod.). Pokud vozidlo slouží výlučně k soukromým účelům (tj. neslouží k žádné podnikatelské činnosti), potom lze využít cenově zvýhodněné kombinace pojištění právní ochrany pro vlastníky vozidla s pojištěním právní ochrany rodiny nebo zvolit kombinované pojištění právní ochrany Rodina MOTO nebo Rodina MAX. S ohledem na "soukromý" charakter těchto produktů je u takto pojištěných vozidel omezeno pojistné plnění v případě uplatňování nároku na náhradu škody související s podnikatelskou činností. Pojištění právní ochrany pro vlastníka vozidla se nevztahuje na události, které nastaly:

 • při řízení vozidla bez platného osvědčení o technickém průkazu,
 • při řízení bez příslušného platného řidičského oprávnění,
 • při řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek,
 • při aktivní účasti na motoristických sportovních závodech včetně tréninkových jízd.

V případě sjednání jen základního rozsahu pojištění se právní ochrana také nevztahuje na uplatňování nároků na náhradu škody na přepravovaném nákladu. Právní ochrana se poskytuje při událostech, jež nastaly ve státech Evropské unie a ostatních evropských státech s výjimkou zemí bývalého Sovětského svazu nepatřících do Evropské unie a Turecka a které podléhají pravomoci soudu příslušného státu. V případě událostí závazkověprávního charakteru (leasing, smlouva o opravě vozidla, koupě náhradních dílů na pojištěné vozidlo, apod.) musí být splněna podmínka, že podléhají pravomoci soudů v ČR (zjednodušeně: spor musí souviset se smlouvou uzavřenou s firmou se sídlem v ČR).