Pojištění rozdílu mezi pořizovací a obecnou hodnotou vozidla

- kryje rozdíl mezi účetní a obecnou hodnotou vozidla, evidovanou vlastníkem, v případě totální škody nebo odcizení.

 Ochraňuje nájemce vozidla před dluhem u leasingové společnosti a leasingovou společnost před finanční ztrátou z důvodu nedostatečné výše pojistného plnění z havarijního pojištění, které nepokrývá škodu až do výše účetní hodnoty předmětu leasingu (vozidla).

Pojištění je určeno pro leasingové společnosti poskytující operativní leasing. 

Pojištěné riziko: totální škoda a odcizení.

Limit pojistné hodnoty: 2 mil. Kč

Limit pojistného plnění 600 tis. Kč

Doba pojištění až 60 měsíců 

Pojištěné riziko

  • vozidlo je odcizeno a do 30 kalendářních dnů od odcizení není nalezeno
  • náklady na opravu vozidla, poškozeného v souvislosti se škodní událostí, přesáhnou obecnou cenu vozidla
  • škoda na vozidle je řešena primárním pojistitelem (pojišťovna, u které je uzavřeno havarijní pojištění) jako „totální škoda“

 Pojistit je možné  vozidlos platným technickým průkazem, s registrační značkou (SPZ),s uzavřeným havarijním pojištěním, vozidlo nové, vozidlo ojeté - ke dni uzavření pojistné smlouvy neuplynulo více než 10 let od data jeho první registrace Pojistit není možné vozidlo jehož celková hmotnost překračuje 3 500 kgnová cena přesahuje částku 2 000 000 Kč (včetně DPHužívané k některému z následujících účelů:pronájem vozidla (autopůjčovny )taxislužba nebo přeprava osob za úplatuautoškol nebo sloužící pro výcvik řidičů