Pojištění sedadla řidiče

Zahrnuje :

- Pojištění řidiče pro případ  smrti následkem úrazu

- Pojištění pro případ vzniku trvalých následků způsobených úrazem, ke kterému dojde  při dopravní nehodě motorového vozidla nebo v souvislosti s řízením či obsluhou  motorového vozidla uvedeného ve smlouvě

 Pojištěné osoby:

Pojištěným je jakýkoliv řidič toho motorového vozidla , které je specifikováno v PS ( musí být oprávněným držitelem řidičského průkazu ) 

Varianta  STANDARD -  území států , ve kterých jsou kryty nároky z účinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla ( v zásadě to co je na „zelené kartě )

Varianta PROFI  -  celý svět Vozidlo uvedené v PS musí mít platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu  způsobenou provozem motorového vozidla (včetně návěsu a přívěsu) !!!!!!!