Pojištění nemovitostí

Je určeno k zabezpečení nemovitostí určených k bydlení proti živelným pohromám a krádežím.

Pojištění se sjednává zejména pro čtyři typy nemovitostí:

 • rodinné domy vč. vedlejších objektů typu kolen, samostatně stojících garáží, plotů, studní aj.
 • byty
 • rekreační objekty, tj. chaty a chalupy
 • uvedené objekty ve výstavbě

Pojištění nemovitostí je však nutno odlišit od pojištění domácností, kde - zejména u pojištění bytů - dochází často k jejich záměně.

 • Pojištění domácnosti se totiž vztahuje pouze na (většinou movité) věci náležející k domácnosti, jako je např. nábytek, elektronika, cennosti, audiovizuální technika aj.
 • Pojištění nemovitostí se naproti tomu vztahuje pouze na pojištěnou stavbu, nikoli tedy na věci, které tato stavba uvnitř obsahuje.

Předmět pojištění:

 • pojištění se vztahuje na obytné budovy trvale a rekreačně obývané, byty a nebytové prostory v osobním vlastnictví, garáže včetně všech jejich stavebních součástí, dále může být pojištěn stavební materiál, stavební mechanismy a nářadí určené ke stavbě, údržbě nebo rekonstrukci pojištěné budovy
 • je možno připojistit i vedlejší stavby, oplocení, bazén apod.
 • pojištění je možno sjednat i pro budovy ve výstavbě, a to za zvýhodněnou sazbu
 • připojištění proti krádeži vloupáním a loupeží stavebních součástí (tj.prvky které tvoří vnitřní prostor bytu – okna, dveře, malby, aj.), stavebních mechanismů a stavebního materiálu

Proti čemu se lze pojistit?

Pojištění staveb se vztahuje zejména na tzv. živelná rizika, tj. rizika způsobená živelnými událostmi. Pojistná rizika si můžete zvolit dle svých požadavků.

Výčet rizik, na které se pojištění vztahuje, je stanoven pojistnou smlouvou. Nejčastěji obsahuje pojištění staveb rizika, která se souhrnně označují jako sdružený živel, která zahrnuje především tato rizika:

 • požár
 • výbuch
 • úder blesku
 • pád letadla

Jelikož je pojištění pouze na "sdružený živel" obvykle nedostatečné, umožňují pojišťovny pojištění rozšířit i na mnoho dalších rizik, jako např.:

 • záplava
 • povodeň
 • vichřice nebo krupobití
 • záplava vodou z vodovodního zařízení
 • požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením letounu
 • vystoupnutím vody z odpadního potrubí
 • krádeží vloupáním
 • loupeží
 • náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin
 • tíhou sněhu
 • pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
 • nárazem vozidla nebo jeho nákladu
 • zemětřesením
 • mrazem na topném systému a vodovodním zařízení
 • rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letadly
 • kouřem

Pojištění se však může vztahovat také na jiná neživelná rizika, jako např.

 • vandalismus
 • rozbití skla z jiné příčiny než pojištěným rizikem

Připojištění představuje doplňkové připojištění, jímž lze rozšířit platnost hlavního pojištění stavby na další věci nebo lze platnost pojištění rozšířit na další rizika. Ačkoli je připojištění zvláštním pojištěním odděleným od hlavního pojištění, nelze je sjednat samostatně a je ho tudíž možno sjednat pouze zároveň s hlavním pojištěním.

Cena, tj. výše pojistného, které se platí obvykle jednou ročně, závisí především na následujících faktorech:

 • výši pojistné částky, tj. částky, na kterou je stavba pojištěna
 • na způsobu sjednaní pojištění - na novou nebo časovou cenu
 • na typu pojištěné stavby - jedná-li se o rodinný dům, bytový dům, byt v bytovém domě, vedlejší objekt, garáž, aj.
 • na umístění stavby, které se obvykle rozlišuje podle velikosti obce, v níž se stavba nachází
 • na rozsahu sjednaného pojistného krytí - tj. na šíři rizik, na něž se pojištění vztahuje
 • na poskytnutých slevách