Pojištění odpovědnosti IT

S rozvojem informačních technologií i v naší zemi narůstá riziko soudních pří z důvodu nesplnění zadaného projektu. Přesto, že kvalifikace odborníků je ve většině případů velmi vysoká, nikdy však nemohou zcela uniknout možnosti, že svoji práci neodvedou přesně podle požadavků a očekávání klientů. V zemích na západ od naší hranice, v prostředí

četných soudních sporů, jsou tito odborníci často vystavováni nákladným a časově náročným soudním sporům ze strany klientů z důvodů chybně provedené práce nebo práce neodvedené přesně podle očekávání klienta. A to ve většině případů bez ohledu na to, s jakou odbornou péčí byl projekt zpracován a jak kvalitní je konečný výsledek práce. Zprávy z většiny zemí západní Evropy ukazují, že zhruba 30 % projektů vývoje specializovaných softwarů jsou později napadnuty, že nesplnily požadované ukazatele a nepřinesly očekávané výsledky.

Pojištění poskytuje pojistné krytí pro "porušení povinností" pojištěného, které zahrnuje:

_ porušení nebo zanedbání povinností, omyl nebo opomenutí

_ pomluva, křivé obvinění, urážka na cti

_ neúmyslné porušení duševních a majetkových práv

_ náklady právního zastoupení

Možnost připojištění:

_ ztráta a zničení dokumentů