Pojištění pohledávek

  • Pojistná ochrana se vztahuje na ztráty vzniklé nezaplacením odebraného zboží nebo služeb způsobené platební nevůlí (nezaplacení pohledávky) nebo platební neschopností např. v případě prohlášení konkurzu. V takovém případě je hrazena vzniklá škoda.
  • Pojištění pohledávek poskytuje komplexní krytí pro případ nezaplacení ze strany odběratele
  • Krytí ztrát, které mohou vzniknout následkem činů nebo událostí, na něž nemá odběratel vliv - například politické vměšování, problémy s měnovými kurzy, terorismus, válka nebo přírodní katastrofa.
  • Krytí až 95 % dlužné částky
  • možnost výběru pojistit si pouze tuzemské podnikání, pouze mezinárodní obchod nebo obojí
  • možnost volby pojistného krytí od platební neschopnosti a nevůle až po řadu rozšířených možností, včetně měnové fluktuace, zpoždění v plnění smlouvy, zásahů vlády a přírodních katastrof
  • Z pojištění nejsou standardně vyloučeny žádné státy, pouze se mění nebo upravuje dostupnost pojištění na určitém trhu v závislosti na ekonomických, sociálních nebo politických okolnostech, které na daném trhu v dané době panují, tedy může být stát i dočasně vyloučen z pojištění
  • V pojistné smlouvě bývá zahrnuto i integrované vymáhání pohledávek. V případě nezaplacení pojištěných pohledávek existuje možnost využití nabídky služeb vymáhání pohledávek, od partnerských firem, které se profesionálně zabývají vymáháním pohledávek v tuzemsku i zahraničí.