Životní pojištění

 • finanční produkt kryjící riziko smrti, využívaný zejména ve spojitosti se spořením
 • cílem pojištění je finančně zajistit osoby blízké (manželku, děti) v případě smrti pojištěného
 • stále oblíbenější pojištění pro své nesporné přednosti spočívající zejména v zajímavém zhodnocení úspor a v úsporách na dani z příjmů fyzických osob i firem
 • v zásadě existují následující typy pojištění
  • Rizikové životní pojištění - kryje pouze riziko smrti, nespoří se
  • Kapitálové životní pojištění - kryje smrt, spoří se rezerva, jednorázově vyplacena
  • Investiční životní pojištění - kryje smrt, tvoří rezervu investicemi do fondů
 • lze volit výši pojistné částky (čím je pojistná částka nižší tím více si klient spoří a opačně).
 • zákon o daních z příjmů umožňuje odepisovat ze základu daně z příjmů úhradu životního pojištění. Maximální odečitatelná částka činí stejně pro zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné 12 000 Kč ročně.
 • PODMÍNKY DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

  Dle zákona čís. 586/1922 Sb. o daních z příjmů v plném znění

  • životní či důchodové pojištění se spořící složkou (pojištění pro případ smrti nebo dožití)
  • konec pojištění nejdříve při dožití 60 let věku pojištěného
  • sjednáno na dobu alespoň 5 let
  • pojištění sjednáno pojištěnou osobou
  • na plnění má právo pojištěný zaměstnance, nikoli zaměstnavatel
  • nesmí být nakládáno s kapitálovou hodnotou
 • přispívat může i zaměstnavatel, zajímavý nástroj k ocenění jednotlivců a jejich přínosu pro organizaci
 • Příspěvek na životní pojištění je pro společnost daňově uznatelný náklad do výše 8 000 Kč za rok pro jednoho/zaměstnance. Nad 8 000 Kč může zaměstnavatel platit příspěvky na životní pojištění bez odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Maximálně však do 12 000 Kč za zdaňovací období ve vztahu k jednomu zaměstnanci. Z příspěvku se neplatí sociální pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ani zdravotní pojištění.
 • Zaměstnavatel má možnost poskytnutí příspěvku „dopředu˝
 • Zaměstnavatel má nárok na uplatnění daňového zvýhodnění až do maximálního limitu u každého zaměstnance bez ohledu na dobu trvání pracovního poměru daného zaměstnance v daném zdaňovacím období
 • Zaměstnavatel nemusí s pojišťovnou do smluvního závazku.

Pojistná částka pro případ smrti nebo dožití

Je možnost volby pojistné částky (čím je pojistná částka nižší tím více si klient spoří a opačně.).

Například:
Klient je mladý a své životní pojištění by chtěl spíše jako spoření. Příspěvek by měl být 500,- Kč měsíčně. Pojistnou částku bude stanovena na 50.000,- Kč. K životnímu pojištění bude přidáno i základní úrazové připojištění. Pojistné za úrazové připojištění činí 132,- Kč. Toto pojistné se spotřebuje celé na pojistné krytí. Na hlavním životním pojištění tedy zůstane 368,- Kč měsíčně. Životní pojištění se rozděluje na část rizika a spořící část:

ilustrace - životní pojištění

V případě, že klient chce spíše zabezpečit svou rodinu a zvolí vysokou pojistnou částku – 300 000,- Kč. Příspěvek bude 500,- Kč měsíčně a též bude do pojistné smlouvy zahrnuto připojištění – úrazové i nemocenské. Pojistné za obě připojištění stojí 250,- Kč měsíčně a spotřebují se na pojistné krytí. Na hlavní životní pojištění tedy zůstane 250,- Kč měsíčně. To se téměř celé spotřebuje na pojistné krytí:

ilustrace - životní pojištění

POROVNÁNÍ ZVÝŠENÍ PLATU S PŘÍSPĚVKEM NA ŽP

PŘÍKLAD

Firma se 100 zaměstnanci v navrhované struktuře příspěvků.

 

Počet příspěvků 650 Kč 8
Počet příspěvků 500 Kč 11
Počet příspěvků 400 Kč 27
Počet příspěvků 300 Kč 54

 

Zaměstnavatel měsíc rok
Náklady na mzdy celkem 50 895 610 740
Náklady na příspěvek celkem 37 700 452 400
Úspora na odvodech 13 195 158 340

 

Zaměstnanec měsíc rok
Náklady na mzdy celkem 50 895 610 740
a) Daňová úspora na 1 příspěvek ve výši 650 Kč 177 2 124
b) Daňová úspora na 1 příspěvek ve výši 500 Kč 138,5 1 661
c) Daňová úspora na 1 příspěvek ve výši 400 Kč 86,5 1 038
d) Daňová úspora na 1 příspěvek ve výši 300 Kč 65,5 786
 
e) Úspora na sociálním a zdravotním na 650 Kč přísp. 99 1 188
f) Úspora na sociálním a zdravotním na 500 Kč přísp. 67,5 810
g) Úspora na sociálním a zdravotním na 400 Kč přísp. 54 648
h) Úspora na sociálním a zdravotním na 300 Kč přísp. 40,5 459
 
Příspěvek 500 7 800
Úspora celkem pro 650 Kč (a + e) 276 3 312
 
Příspěvek 500 6 000
Úspora celkem pro 500 Kč (b + f) 267,5 2 471
 
Příspěvek 400 4 800
Úspora celkem pro 400 Kč (c + g) 140,5 1 686
 
Příspěvek 300 3 600
Úspora celkem pro 300 Kč (d + h) 106 1 245