Skupinové rizikové pojištění

- nestandardní pojistný produkt pro firemní klientelu, postavený na principech životního pojištění  

 Pojistníkem ( tedy tím kdo uzavírá smlouvu a rozhoduje o pojištění ) je firma, se kterou se uzavírá 1 smlouva pro všechny pojištěné.

Pojištění kryje pouze rizika, není spořící složka

Pojistné za celou skupinu dohromady je ve srovnání s celkovým pojistným počítaným součtem případných jednotlivých individuálních pojištění nižší

U dostatečně velké skupiny je možnost zjednodušeného zkoumání zdravotního stavu.. 

Na zaplacené pojistné se nevztahují daňové úlevy

Možná připojištění:

- smrt úrazem

- trvalé následky úrazu

-trvalá plná invalidita následkem úrazu (případně závažná onemocnění).

Vstoupit do pojištění je možné ke dni počátku pojištění nebo k jakémukoliv pozdějšímu datu, na kterém se zaměstnavatel s pojišťovnou dohodnou.Zaměstnavatel platí pojistné za své zaměstnance. 

Pojistná ochrana bude trvat po dobu trvání zaměstnání tedy  do okamžiku odchodu do důchodu nebo kdy u zaměstnavatele z jakéhokoliv důvodu bude ukončen pracovní poměr

-  zaměstnavatel se může také případně rozhodnout vypovědět celou pojistnou smlouvu, pojištění pak skončí již touto výpovědí

- pojistné krytí trvá 24 hodin denně i po dobu dočasné nepřítomnosti v práci z důvodu dovolené, nemoci či zranění, pokud v takové době nadále trvá zaměstnání u stejného zaměstnavatele