Pojištění při hospitalizaci

Reakcí na změny související s novými zákony platnými od 1. ledna 2008 je pojištění denního odškodného při hospitalizaci. Uzavřením takového pojištění je možné se ochránit před nově zavedenými poplatky za pobyt v nemocničním zařízení, kdy je pacient zároveň odkázaný na nemocenské dávky. Pojištění při pobytu v nemocnici zaručuje pojistnou ochranu bez jakýchkoli otázek o zdravotním stavu a bez lékařského vyšetření. Pojištění se nevztahuje na hospitalizaci v souvislosti s nemocemi či úrazy, které již byly léčeny nebo nastaly před uzavřením pojištění.

Hospitalizace z důvodu úrazu je kryta okamžitě po sjednání pojištění a vyplácí se hospitalizace trvající minimálně 1 den (24 hodin). U hospitalizace z důvodu nemoci se sjednává čekací lhůta 60 dní, minimální délka hospitalizace činí 3 dny, poté se pojistné plnění vyplácí od prvního dnePojištění stojí již od 85 Kč měsíčně při denním odškodném 500 Kč (u skupinových smluv již od 25 Kč měsíčně při 100 Kč denně).Pojistné plnění není vázáno na nic jiného než na délku pobytu v nemocnici.Vyplacené pojistné plnění klient může využít na úhradu poplatku v nemocnici, na úhradu nadstandardního pokoje nebo například kompenzovat ztrátu příjmů. To vše za velmi příznivé ceny bez jakýchkoliv podmínek využití vyplaceného denního odškodného.

Firmy mohou takové pojištění sjednat a nabídnout zaměstnancům jako součást programu zaměstnaneckých výhod, kdy je možné rozšířit pojistné krytí i o denní odškodné pro případ domácí rekonvalescence následující po hospitalizaci. Nejsou zapotřebí vyplňovat žádné zdravotní dotazníky nebo podstoupit lékařské vyšetření a k pojištění se nevztahují spoluúčasti.