Slovník pojmů

H

Hraniční pojištění

Vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Toto pojištění se uzavírá při vstupu cizozemského vozidla na území ČR zaplacením pojistného na dobu 15 dní.

Hromadná škodná událost

více spolu časově souvisejících škodných událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje

Hrubá nedbalost

takové zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, porušení právních předpisů, nebo smluvně převzatých poviností , jehož důsledkem byl vznik škody nebo zvětšení jejích následků

Hrubá nedbalost

zanedbání nutné opatrnosti a obezřetnosti, které vybočuje z norem obvyklého chování


 

 

J

Jednorázové pojistné

pojistné stanovené na celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno

Jiná majetková škoda

jakákoliv škoda vyplývající ze škod usmrcením, na zdraví nebo na věci, zejména ztráta na výdělku a ušlý zisk

Jiný majetek

práva a jiné majetkové hodnoty, se kterými lze disponovat

 


 

K

Kapitálová hodnota pojistného

hodnota pojištění k určitému časovému okamžiku ( např. ke dni zrušení smlouvy ).

Krátkodobé pojištění

Pojištění, sjenané na dobu kratší než jeden rok

 


 

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>